mối chúa

Cách bắt mối chúa

Nhìn những vách nhà loang lỗ, cột gỗ mục nát chúng ta nghĩ liền ngay đến thủ phạm – Mối. Theo cách định nghĩa ngắn gọn nhất của Wikipedia “Mối, tên khoa học Isoptera, là một nhóm côn trùng, có họ hàng gần với gián. Mối là nhóm côn trùng có “tính xã hội” cao. […]

Read More

Pinc Foundation

Pinc Foundation PincGiving was founded by Beverley Claire Pomeroy as a living legacy for her daughter Sophia. Sophia was born with a life limiting illness and requires constant medical care and utilizes many resource facilities within her community. Having been on the receiving end of philanthropy, Bev was inspired by those charitable organizations and felt […]

Read More